【UTAR男神?!】2015年男UTAR MODEL20强出炉啦!!! 网友:我爸还帅过他们啦!


经过女生20强后。。男生的也出炉了。。。 话说这次的男生UTAR MODEL水准是蛮不错的!! 来吧 让我们来瞧瞧! 这次的标准也是一样。。

Judging Criteria:

1) Good personality

2) Overall appearance

3) Confidence

1. Whan Soon Siong

995008

2. Lim Jun Kit

994987

3. Tan De Zhern

14376582262483

4. Naehvinn A/L G Chandran

994989

5. Kevin Lau Min Jian

14376582394065

6. Phang Yong Yiau

994991

7. Raymond Goh Chee Wei

994992

8. Yeong Xian Jong

14376582868451

9. Law Yit Chee

994994

10. Leong Yik Kin

14376582938302

11. Leam Ann Sheng

14376582949674

12. Brandon Yong Wern Ch’n

14376582955143

13. Them Yu Hong

994998

14. Sow Keng Soon

14376583451671

15. Chan Hon Fee

995000

16. Ong Zhang Wei

14376584016925

17. Ali G. S. Firwana

14376583909537

18. Yong Jia Jun

14376583921499

19. Cheang Kum Leong

14376584015123

20. Anders Kang Jenhern

14376584016925

来源:buzzhand